Zasady zwrotu zaliczki:


 • w przypadku anulacji do 30 dni przed przyjazdem – zwrot 100% wartości zaliczki,
 • w przypadku anulacji 29-15 dni przed przyjazdem – zwrot 50% wartości zaliczki,
 • w przypadku anulacji na 14 dni bądź krócej przed przyjazdem – zaliczka nie podlega zwrotowi.

Reklamacje


 1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z nieprawidłowym działaniem Systemu rezerwacji online, winna mieć formę skanu pisemnego dokumentu oraz zawierać:
  1. dane dotyczące Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. podpis Klienta,
  3. charakter lub rodzaj nieprawidłowości, której reklamacja dotyczy,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Administratora, wskazany w Regulaminie.
 2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

Życzymy miłego pobytu. Kierownictwo Pensjonatu